‘In Uw Midden’ verzorgt een gevarieerd aanbod van liturgische uitgaven. Wij publiceren werkkaternen met achtergrondinformatie over en bouwstenen voor vieringen in bijzondere liturgische perioden of op belangrijke levensmomenten. Ook bieden wij een aantal kleine, inspirerende boekjes met gebeden en teksten voor bezinning. Ons aanbod richt zich op professionele voorgangers en op geschoolde vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van de liturgie. ‘In Uw Midden’ komt voort uit de katholieke traditie, maar ons liturgisch materiaal is ook goed bruikbaar voor vrijwilligers uit andere kerken en voor geestelijk verzorgers van zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.