‘In Uw Midden’ verzorgt een gevarieerd aanbod van liturgische uitgaven. Voor alle dagen van het jaar publiceren wij volgens het liturgisch rooster van het kerkelijk jaar hedendaagse teksten, die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden. Wij publiceren gebeden en teksten voor alle dagen (zondagen en weekdagen) in losbladige uitgaven. Daarnaast hebben we werkkaternen met achtergrondinformatie over en bouwstenen voor vieringen in bijzondere liturgische perioden of op belangrijke levensmomenten. U kunt ook bij ons terecht voor kleine inspirerende boekjes met gebeden en teksten ter bezinning. Ons aanbod richt zich op professionele voorgangers en op geschoolde vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van de liturgie. Ofschoon ‘In Uw Midden’ uitgaat van het liturgisch rooster van  het katholieke kerkelijk jaar, is ons liturgisch materiaal ook goed bruikbaar en inspirerend voor voorgangers en vrijwilligers uit andere kerken en voor geestelijk verzorgers van zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Redactie en auteurs

De redactie van ‘In uw Midden’ wordt gevormd door pastores en geestelijk verzorgers die bovendien deskundigheid hebben op het gebied van liturgie en exegese. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de verschillende uitgaven en ordenen en verwerken het materiaal dat door diverse auteurs uit Nederland en Vlaanderen wordt geschreven. Deze auteurs zijn pastores, exegeten en theologen die vertrouwd zijn met de dagelijkse liturgische en pastorale praktijk van vieren in verschillende geloofsgemeenschappen en instellingen.