vertrouwde-ii

Werkkatern

€15,00

Productbeschrijving

Langs vertrouwde wegen deel II bevat 22 uitgewerkte vieringen die ingaan op thema’s en levensvragen waarmee we gedurende ons leven geconfronteerd worden. Een zestal vieringen gaat in op ons geloofsleven. Verder zijn er vieringen die gaan over levensvragen (bijvoorbeeld dankbaarheid, vertrouwen, eenzaamheid, troost) en vieringen die cirkelen rond onze lichamelijkheid. De laatste viering heeft als thema de engelen die we gedurende ons leven ontmoeten.
Beoogd is om aan te sluiten bij de levensfase van de oudere mens. Daarom is gekozen voor kleine en intieme vieringen met terugkerende gebeden en bekende liederen. Dit maakt het mogelijk om ‘langs vertrouwde wegen’ het leven in het licht van God te plaatsen en te vieren. Uiteindelijk is ieder mens, op elk moment van zijn of haar leven, kind van God in deze wereld. Daaraan willen we met dit katern recht doen. Het katern bevat 56 pagina’s.