katern-pdf

E-Katern

€63,00

Bij een papieren abonnement is de prijs € 38
Neem telefonisch contact met ons op.

Het liturgiekatern verschijnt 6 keer per jaar.

Categorie: Tags: ,

Productbeschrijving

Digitale versie van Liturgiekatern ‘tot uw dienst’

Dit liturgiekatern wil pastores en werkgroepen liturgie van dienst zijn bij de voorbereiding van de vieringen van zon- en feestdagen. Voor elke zon- of feestdag wordt een exegetische toelichting en een overweging aangeboden. Daarnaast staan als extra hulp bij de voorbereiding de communiegebeden en voorbeden van de Altaarteksten afgedrukt. Tevens twee keer per jaar boetevieringen en andere liturgische handreikingen.

Zes keer per jaar verschijnt het liturgie-katern. Met daarin telkens een:

  • Inleiding op de viering
  • Schriftuitleg
  • Preekvoorbeeld
  • Voorbede
  • Communiegebed

Verder bevat elk katern een inspirerende inleiding en enkele overdenkingen rond een thema of liedtekst.

Inclusief een aparte bundeling met suggesties voor kindervieringen.